Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K

Theodóros z Kyrény
Poslední aktualizace:  27. 1. 2009 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   -465 až -398, Kyréna. Matematik.   Latinizovaně: Theodorus Cyrenaeus.

   Významný matematik z řecké kolonie v Lybii, také žák Prótagorův a pak Platónův učitel matematiky.
   Iamblichos jej uvádí v seznamu pýthagorejců, ale asi jenom proto, že všechny matematiky považuje za pýthagorejce. 

   Zabýval se nepoměřitelností odmocnin, v dnešní terminologii tedy iracionálními čísly. 

   


   
 

   Nabízíme:

 

  

Český text zlomků A

 

Poznámky ke zlomkům A

Literatura,  .RTF

  

Řecky A .PDF,  .DOC

 

Poznámky A .PDF,  .RTF

 

  

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

Provizorium (kvůli kontextům)

  

Bilingva A .PDF,  .DOC