Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K

Anonym Iamblichův
Poslední aktualizace:  2. 3. 2008 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   Sofistický text, snad z -5. století (?),
   dochovaný u novoplatonika Iamblicha (kolem +300), ale přesto možná starý - na rozdíl o d četných Iamblichových falz.

   Latinisky: Anonymus Iamblichi.


   
 

   Nabízíme:

 

  Fragmenta česky (htm)

 

Poznámky

 

Literatura,  .RTF

  Řecky .PDF,  .DOC

 

Poznámky .PDF,  .RTF

 

 

  Česky .PDF,  .RTF

 

 

 

Provizorium (kvůli kontextům)

  Bilingva .PDF,  .DOC