Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K

Dissoi logoi
Poslední aktualizace:  2. 3. 2008 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   Dissoi logoi = Dialexeis = Dvojí řeči

   Zlomky sofistických textů, cca -400, Athény (?).


   
 

   Nabízíme:

 

  Fragmenta česky (htm)

 

Poznámky

 

Literatura,  .RTF

  Řecky .PDF,  .DOC

 

Poznámky .PDF,  .RTF

 

 

  Česky .PDF,  .RTF

 

 

 

Provizorium (kvůli kontextům)

  Bilingva .PDF,  .DOC