Zpátky na fysis.cz
Zátky na
Presokratiky
Zpátky k
Hippasovi


 

HIPPASOS

Testimonia      Tituli

 

  A 1 

A 1a

A 2 /1

A 2 /2

A 2 /3

A 2 /4

A 3

A 4 /1

A 4 /1a

A 4 /1b


 

  A 4 /2 

A 4 /3

A 5

A 6

A 7 /1

A 7 /2

A 7 /3

A 8

A 9 /1

A 9 /2


 

  A 10

A 11 /1

A 11 /1

A 12

A 13

A 14

A 15

Tituli

 

 

 


 

Testimonia

edice Diels-Kranz
 

 

A 1 = Diogenés Laertios VIII, 84

Hippasos z Metapontu byl také pýthagorejec. Tvrdil, že je vymezený čas proměny světa, že kosmos je ohraničený a že veškerenstvo je ve věčném pohybu. Démétrios však v Soujmenovcích říká, že nezanechal žádný spis. Byli pak dva Hippasové: Tento a druhý, který sepsal Lakónskou ústavu, o pěti knihách, a sám byl také Lakón.

 

A 1a = Suda, heslo Hérakleitos (= Hérakleitos A 1a /1)

Někteří tvrdí, že [Hérakleitos] poslouchal Xenofana a pýthagorejce Hippasa.

 

A 2 /1 = Iamblichos, De vita pythagorica 36, 267 Klein

[Pýthagorejci] z města Sybaris [v jižní Itálii] Metópos, Hippasos ...

 

A 2 /2 = Iamblichos, De vita pythagorica 18, 81 Klein

 

A 2 /3 = Porfyrios, Vita Pythagorae 36

Všechno co [Pýthagorás] říkal těm, kdo k němu přicházeli, bylo proneseno buď vykladačsky nebo symbolicky.

 

A 2 /4 = Porfyrios, Vita Pythagorae 37

Způsob Pýthagorova vyučování byl totiž dvojí: Jedni z jeho žáků se nazývali mathématici, druzí akúsmatici. Mathématici dostávali k učení ten nejdůkladnější a přesně propracovaný výklad vědění; akúsmatici poslouchali jen hlavní rady, bez přesnějšího výkladu vybrané ze spisů.

 

A 3 = Diogenés Laertios VIII, 7

Mystická řeč [údajně snad Pýthagorova, viz Tituli] je však podle něho [podle Hérakleidova výtahu ze Sótióna] od Hippasa a byla sepsána na pomluvu Pýthagory.

 

A 4 /1 = v edici Diels-Kranz nějaké spojení 2 míst z Iamblicha, údajně De vita pythagorica 88 + De communi mathematica scientia 25

A 4 /1a = Iamblichos, De communi mathematica scientia 25 Klein

A 4 /1b = Iamblichos, De vita pythagorica 18, 88 Klein 

A 4 /2 = Iamblichos, De vita pythagorica 34, 246-247 Klein 


A 4 /3 = Kléméns Alex., Stromata V, 57,3

Pýthagorejce Hipparcha [Hippasa?] prý kvůli obvinění, že srozumitelně zapsal Pýthagorovy nauky, vyloučili ze společnosti a postavili mu stélu jako mrtvému.

 

A 5 = Iamblichos, De vita pythagorica 35, 257 Klein 

A 6 = Caelius Aurelianus, acut. pass. I, 1

 

A 7 /1 = Aristotelés, Metaphysica I, 3; 984a7 (= Hérakleitos A 5 /1)

Anaximenés pokládal za počátek jednoduchých těl [živlů] vzduch, později Diogenés vodu a Hippasos z Metapontu a Hérakleitos z Efesu pak oheň.

 

A 7 /2 = Simplikios, Physica 23, 33 (Dox. 475; Theofrastos, Phys. Opin. fr. 1)

Hippasos z Metapontu a Hérakleitos z Efesu pak [předpokládají] jedno, pohyblivé a ohraničené. Za počátek ale mají oheň. Z ohně tvoří jsoucna zhušťováním a zřeďováním - jako z jedné základní jsoucnosti přirozenosti - a rozlučují je znovu v oheň .

 

A 7 /3 = Áetios I, 5, 5 (Dox. 292)

Hippasos z Metapontu a Hérakleitos z Efesu, syn Blysónúv říkají, že jedno veškerenstvo je věčně pohyblivé a ohraničené; oheň mají za počátek.

 

A 8 = Kléméns Alex., Protrepticus 64,2

Pouze jeden z těchto živlů, oheň, považovali za boha jednak Hippasos z Metapontu, jednak Hérakleitos z Efesu.

 

A 9 /1 = Áetios, Placita philosophorum IV, 3, 4 (Dox. 388; = Hérakleitos A 15 / 5)

Parmenidés, Hippasos a Hérakleitos říkají, že duše je ohnivá.

 

A 9 /2 = Tertullianus, De anima 5

Hippasos [Terullianus komolí na Hipparchus] a Hérakleitos [o duši říkají], že je ohňová.

 

A 10 = Claudianus Mamertus, De anima II, 7

A 11 /1 = Iamblichos, De anima, in: Stobaios, Eclogae I, 49, 32; p. 364, 8 W.

A 11 /2 = Iamblichos, Nicom. arithm. 10, 20 Pistelli

A 12 = Schol. Plat. Phaed. 108d

A 13 = Theón ze Smyrny, p. 59, 4 Hill.

A 14 = Boethius, Inst. mus. II, 19

A 15 = Iamblichos, In Nic., p. 100, 19 Pist.
 

 

Tituli


(ed. H. Thesleff, The Pythagorean texts of the Hellenistic period; Abo Akademi, 1965)

 

Mystická řeč

O nesmyslných spisech [nebo: O spisech nerozumných (lidí)]  (viz A 3)