Zpátky na Orfika
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Orfické zlomky

Papyrus DerveniČeský text .RTF

Řecký text .DOC

Scholia
(= výkladové poznámky)
 (.RTF) 

 

 


Papyrus pochází z doby kolem r. 400 BC, je chován v Archeologickém museu v Thessalonice.

Je nejstarším fyzickým dokladem několika Hérakleitových zlomků.

 

Publikace:  Der orphische Papyrus von Derveni, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 47 (1982)Z papyru Derveni zatím jenom ta malá část, která je uváděna i jako Hérakleitův zlomek B 3a:


1   ... svého (?) /... /  /daim/ón,

     který zůstává s b/ohy/ - /o něm říká/ (Orfeus?), že dává /Krona Zénovi/ -,

3   se tím spíš/e vzt/ahuje /ke Slunci/, nemůže to přece být pochopeno jako od náhody,

     od něho je podle /Orfe/a u/tvořeno/ uspořádání (svět) toho/to veškerenstva/.

5   Hérakleitos, který sle/duje/ (vše) společné,

     uspo/řádává/ svoje (slova) jako rov/ná Posvátné/ řeči, když říká:

7   Slun/ce/ přirozeně /vládne svě/tu, je zšíři lids/kého/ chodidla a

     nepřekračuje /hranice/; pokud by totiž pře/kroči/lo roč/ní/ /ob/dobí,

9   vyhleda/ly/ by je Erínye, /pomocnice Diké/. 

 


Zpátky na Orfika
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz