Dámón a Fintiás

Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz


     Úvod          Testimonium          Poznámky


 

Úvod

 

  Dámón a Fintiás jsou pýthagorejští filosofové ze Syrakús, žijí v -4. století. Zachovalo se o nich jenom jedno testimonium. Zatím je zmiňujeme spíš proto, aby se dotyčný filosof Dámón odlišil od hudebníka Dámóna (Athény, -5. století), i když je možná spojuje přece jenom něco víc než pouhé jméno.  

 


 

Testimonium Diels-Kranz 55

česky.RTF     řecky.DOC     řecky.PDF
 Poznámky 


Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz