Zpátky na předsokratiky - podle čísel DK - podle skupin
Zpátky k pýthagorejcům klasické a pozdní doby
Zpátky na Předsokratiky

Eurytos

(Pseudo-Eurytos)


Testimonia         Poznámky  Pod jménem Euryta z Krotónu se zachval zlomek pýthagorejského spisu O náhodě, Peri tychas z hellénistické doby. Thesleff jej uvádí podle Stobaia -  řecky .PDF,   .DOC.

Eurytos (nebo Eurysos) je zmiňován také v pýthagorejských testimoniích, asi však jde o nauky z raně hellénistické doby, snad z -3. století. Edice: Diels-Kranz.

Je prý posedlý tím, že všechno převádí na čísla prostřednictvím blíže neurčené tvarové podobnosti nebo pořadí (viz A 3).

 


 

Testimonia DK 45 A

řecky. PDF      řecky.DOC      česky .PDF      česky.RTF
 

 

A 1 = Iamblichos, Vita Pyth. 148

Eurytovi z Krotónu, posluchači Filoláovu nějaký pastýř oznámil, že pocítil bázeň, když v poledne slyšel z hrobu hlas Filoláa, který byl mnoho let mrtvý: "A něco pro bohy".Řekl: "Harmonii."


Cfr. Iamblichos, Vita Pyth. 139

Cfr. Iamblichos, Vita Pyth. 266


Cfr. Iamblichos, Vita Pyth. 267

Metapontijští: Brontínos, Parmiskos ... Eurytos...
Tarentští: Filoláos, Eurytos, Archýtás, Theodóros...

 

A 2 = Theofrastos, Metaphysica 11; p. via 19 Usener (Ross–Fobes)

 

A 3 /1 = Aristotelés, Metaphysica XIV, 5; 1092b8-13

Nebylo však určeno ani to, jak jsou čísla příčinami podstat a bytí, zda jako hranice, kdy body jsou hranicemi velikostí, a jak Eurytos určoval pořadí, jaké je číslo něčeho, např. toto je číslo člověka, toto zase koně, když početními kaménky napodoboval tvary /živočichů a/ rostlin podobně jako ti, kdo dávají čísla do tvaru trojúhelníku nebo čtyřúhelníku.

 

A 3 /2 = Alexandros, In Metaphysica 827, 9 Hayduck

 

 Poznámky 


Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz