Tímaios

Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz                                                                                   Latinizovaně: Timaeus.


     Úvod          Testimonia          Poznámky


 

Úvod

 

Tímaios z italských Loker je titulní postavou Platónova dialogu. Pokud ho chápeme jako postavu historickou, musíme jeho působení datovat do doby kolem 400 před n. l. Dochované zlomk i svědectví jsou však co do filosofického obsahu patrně plně vázané na Tímaia jako literární postavu Platónovu (ještě zásadněji než v případě Sókrata).

Pod Tímaiovým jménem se zachoval také spis O přirozenosti světa a duše (řecky.DOC, .PDF), který je však hellénistickým zpracováním (snad kolem 200 před n. l.) výtahu z Platónova dialogu Tímaios. Je ještě několik Tímaiů, včetně gramatika, který kolem 300 n. l. vykládá obtížné termíny u Platóna (řecky psaný Lexikon platonicum).

 

 


 

Testimonia Diels-Kranz 49

česky.RTF     řecky.DOC     řecky.PDF
 

 

A 1 = Platón, Tímaios 19e-20a

Zbývají tedy lidé vašeho způsobu, spojující přirozeností i výchovou výhody obou těchto stavů /filosofů a politiků/. Věru, tuhle Tímaios, občan nejústavnější obce, italské Lokridy, který jměním i rodem nestojí za nikým ze svých krajanů, na jedné straně zastával nejvyšší úřady a hodnosti ve své vlasti, ve filosofii však došel podle mého mínění k samému vrcholu.


A 1a = Súda, heslo Tímaios Lokrijský

Tímaios Lokrijský, pýthagorejský filosof. Díla: Matematika, O přírodě, O životě Pýthagorově.


A 2 /1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum V, 25 (Aristotelés, Rose Frag. S. 6; n. 94)

Aristotelovo dílo: ... [Výpisky] z Tímaia a spisů Archýtových, jedna kniha...


A 2 /2 = Hésychios (?), (Aristotelés, Rose S. 14; n. 85)

Aristotelovo dílo: Z Tímaia a Archýta, jedna kniha.


A 2 /3 = Simplikios, In De caelo 296, 16 Heiberg

Když [Aristotelés] pořídil také zkrácený výtah z Platónova Tímaia, napsal (Aristotelés fr. 206 Rose):
    „Říká pak [o světě], že vznikl. Totiž o vnímatelném, neboť se předpokládá, že vnímatelné vzniklo, myslí nazírané je však nevzniklé."
Nevznikl však tak, jako něco vzniklé od času...


A 3 = Proklos, In Tim. II, 38, 1 Diehl

Ti z okruhu Okkelova [užívají] Tímaiův postup.

 

 Poznámky 


Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz