Xenofilos

Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz                                                                               Latinizovaně: Xenophilus.


     Úvod          Testimonia          Poznámky


 

Úvod

  Xenofilos z thrácké Chalkidy, hudebník a pýthagorejský filosof, působí v antických svědectvích bizarním dojemem. Není zřejmé, nakolik je ona bizarnost náležitá jeho osobě a nakolik je dána povahou zachovaných pramenů. Nedovídáme se z nich nic víc než okolosti tradice pýthaforejské školy až do přelomu klasické a hellénistické doby, kdy dlouhověký Xenofilos žil. Součástí je samozřejmě taky pýthagorejská životospráva, včetně bizarního výkladu o oblibě bobů.  

 Testimonia
Diels-Kranz 52

česky.RTF     česky.PDF     řecky.DOC     řecky.PDF
 

 


A 1
/1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 46

Pýthagorejská škola se udržela až do deváté nebo desáté generace. Posledními pýthagorejci, které viděl ještě Aristoxenos, byli Xenofilos z thrácké Chalkidy, Fantón z Fliúntu, dále Echekratés...

 

A 1 /2 = Iamblichos, Vita Pyth. 35, 251 Klein

Nejvýznamnější však byli Fantón, Echekratés ... a Xenofilos z Chalkidy...

 

A 1 /3 = Iamblichos, Vita Pyth. 36, 267 Klein

Z Kyziku: Pythodóros, Hipposthenés, Bútheros, Xenofilos.

 

A 2 /1 = Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia VIII, 13(ext.), 3

 

A 2 /2 = Lúkiános, Macrobii 18 Harmon

Xenofilos, hudebník přidržující se Pýthagorovy filosofie, žil více než sto pět let..., jak říká Aristoxenos.

 

A 2 /3 = Plinius, Naturalis Historia VIII, 168

 

A 3 = Súda, heslo Aristoxenos

Aristoxenos, syn Mnésia, ... hudebník z italského Tarentu. ... Poslouchal ..., potom pýthagorejce Xenofila a nakonec Aristotela.


Cfr. Gellius, Noctes Atticae IV, 11, 7:

(4) Aristoxenos, hudebník a muž nejlépe obeznámený se starým písemnictvím, posluchač filosofa Aristotela, v knize o Pýthagorovi říká, že Pýthagorás nepoužíval žádnou zeleninu častěji než boby, neboť tato potravina usnadňuje trávení a vyprazdňování. (5) Cituji slova samotného Aristoxena:

„Pýthagorás si ze všech luštěnin nejvíc považoval bobu. Upravuje totiž trávení a je projímavý; proto jej co nejvíce používal."

(6) Aristoxenos také uvádí, že Pýthagorás jedl taky menší prasátka a kůzlata (jehňata?). (7) Zdá se, že se tyto věci [Aristoxenos] dozvěděl od svého přítele pýthagorejce Xenofila a od některých pamětníků, kteří žili [nedlouho po Pýthagorovi]. (8) O tom, že Pýthagorás jedl zvířata, učí také básník Alexis v komedii nadepsané Pýthagorejský život. (9) Zdá se, že zásada „nejíst boby" má příčinu v omylu. V básni Empedokleově - a ten byl přívržencem Pýthagory - se totiž nachází tento verš (B 141) ...

 

 Poznámky 


Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz