Skriptíčko s pracovními překlady a výklady Miléťanů. Ač je zatíženo jakýmsi pojetím dějin (které jsem tehdy z hlouposti zastával), tak je považuju za užitečný úvod do problematiky nejranějších presokratiků. Aspoň není zatíženo aristotelskou ani hegelovskou školní tradicí, kteréžto jsou pro pochopení presokratiků morem nejhorším.

Společně s tím jde výklad dějin řeckého umění od klasického archeologa (šéfa patřičného ústavu FF UK).


Poslední aktualizace 24. 8. 01

Zpátky na bibliografii

Zpátky na informační stránku

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz