Knížky a skripta
Příspěvky ve sbornících
Články v časopisech

Bibliografie  (Zdeněk Kratochvíl)

Poslední aktualizace:  25. 1. 2015

Zpátky na ZK
Zpátky na Co?
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz 


 

Knížky:
 

Anaxagorás. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2014; 275 stran. ISBN 978-80-7465-110-6.

V. Hladký, R. Kočandrle, Z. Kratochvíl: Evoluce před Darwinem. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012; 243 stran. ISBN 978-80-7465-023-9.

Mezi mořem a nebem. Odkaz archaické vnímavosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010; 370 stran. ISBN 978-80-87378-65-6.

Filosofie mezi mýtem a vědou (od Homéra po Descarta), nakl. Academia Praha 2009; 471 stran, ISBN 978-80-200-1789-5.

A. Markoš, F. Grygar, L. Hajnal, K. KLeisner, Z. Kratochvíl, Z. Neubauer: Life as Its Own Designer (Darwin´s Origin and Western Thought) - Biosemiotics 4, Springer, Heidelberg  -London - New York 2009, 214 stran; ISBN 978-1-4020-9969-4; www.springer.com/series/7710

Délský Potápěč k Hérakleitově řeči, nakl. Herrmann a synové, Praha 2006, cca 527 stran; ISBN 80-87054-00-8 (většina textu)   (pozn.)

Obrana želvy, Praha 2003, nakl. Malvern 2003; 143 s.; ISBN 80-902628-9-9   (pozn.)

Pramen poznání, nakl. Cesta, Brno 1996 , ISBN 80-853 19-51.9, 244 s.  (
pozn.)

Pluralita interpretací (s J. Bouzkem), nakl. Herrmann a synové, Praha 1996, s. 11 - 96  (pozn.)

Výchova, zřejmost, vědomí (Poznámky k filosofii výchovy), nakl. Herrmann a synové, Praha 1995, 199 s.  (pozn.) - text .PDF

Lyrika a filosofie; v: Jan Bouzek, Z.K.: Řeč umění a archaické filosofie, nakl. Herrmann a synové, Praha 1995, s. 129-251 (pozn.)

Archaická moudrost; v: Jan Bouzek, Z.K.: Od mýtu k logu, nakl. Herrmann a synové, Praha 1994, s. 45-175  (pozn.)

Evangelium pravdy, nakl. Herrmann a synové, Praha 1994, 115 s.   (pozn.) - text .PDF,  .TXT

Filosofie živé přírody, nakl. Herrmann a synové, Praha 1994, 222 s.   (pozn.)

Studie o křesťanství a řecké filosofii, Česká křesťanská akademie, Praha 1994, ISBN 80-85795-06-X, 116 s.   (pozn.)

Hérakleitos z Efesu, Řeč o povaze bytí (spolu se Štěpánem Kosíkem), nakl. Herrmann a synové, Praha 1993, 87 s.  (pozn.)

Mýtus, filosofie a věda I–II, opravené vyd. souborně; Hrnčířství a nakl. Jůzovi, Praha 1993, 314 s. (další vyd. 1996) (pozn.)

Řečtí apologéti, vyd. ECM, Bratislava 1992, 38 s. (reprint článků z Kostnických jisker z r. 1978)   (pozn.)

Mýtus, filosofie a věda - II. Středověk a renesance, nakl. Karolinum, Praha 1992   (pozn.)

Mýtus, filosofie a věda - I. Antika, nakl. Karolinum, Praha 1991  (pozn.)

Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech antiky, nakl. Herrmann a synové, Praha 1991, 125 s.  (pozn.) - text .PDF

Lesk a bída astrologie, Horažďovice 1990   (pozn.)

Mýtus, filosofie a věda - I. Antika, jako sborník cyklu přednášek Kybernetické problémy přirodovědy vyd. ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV, Praha 1989, 142 s.  (pozn.)

 

Sborníky:


Prolog: Natura & Cultura, v: Natura et cultura I. (Antropologická bádání mezi empirií a interpretací). Jan Horský, Linda Hroníková, Marco Stella rt all. Toga, Praha 2014, ISBN 978-80-7476--056-3,
s. 29-32.
 
Myšlení archaického Řecka mezi kolapsy, s. 15-30, v: Něco překrásného se končí (Kolapsy v přírodě a společnosti), eds. P. Pokorný, M. Bárta, Dokořán, Praha 2008, ISBN 978-80-7363-197-0

Pýthagorejci, v: Pýthagoreismus a umění Velkého Řecka (katalog výstavy), ed. Jan Bouzek, UK FF 2003; s. 2-3

Pýthagorejství archaické doby; v: Pýthagorás ze Samu (ed. D. Ž. Bor), Trigon, Praha 1999, ISBN 80-86159-14-0, s. 41 - 65    (pozn.)

K potěše bohů a lidí; v: Hermeneutika sportu, ed. Anna Hogenová, Karolinum, Praha 1998, 382-137-98, s. 6 - 11   (pozn.)

Schopnost úcty a její proměny; v: O posvátnu, sb. z konf. České kř. akademie, Praha 1993

Proč se přirozenost ráda skrývá; v: Laudatio Z. Neubauer, CTS UK, Praha 1992   (pozn.)   text .RTF

Five letters behind the Golden Curtain; in: Good-bye, Samizdat, ed. M. Goetz, Northwestern Univ. Press, Evanston (Illinois) 1992, ISBN 0-8101-1035-0, s. 285 - 293   (pozn.)

Kléméns Alex.: Strómateis VII, 55–59; v: Petr Pokorný: Píseň o perle, vyšehrad, Praha 1986 (2. vyd. 199?)   (pozn.)

 

Články v časopisech:


Zdeněk Kratochvíl: Diváctví a soutěžení (Theória a agón). Vesmír 90 (141) 2011/12. s. 726-8.

Zdeněk Kratochvíl: Proměny koncentrické metafory obrazu světa. Kykladské symboly, Achilleův štít a Anaximandrova mapa světa. Dějiny vědy a techniky XLIV - 2011 / 1. ISSN 0300-4414. s. 3-25.

Zdeněk Kratochvíl: Dialektická hra s recenzí Kryštofa Boháčka. Reflexe 36; 2009, s. 123-126, ISSN 0862-6901.

KRATOCHVÍL, Z. - HLADKÝ, V. - KOČANDRLE, R. Od darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi. Vesmír 88, 561, 2009/9, s. 544-548. ISBN 1214-4029.

KRATOCHVÍL, Z. - HLADKÝ, V. - ERHART, K. Předběžná zpráva o Papyru Derveni. Vesmír 87, 692, 2008/10, s. 692. ISBN 1214-4029.

Starý mudrc a šikovnej kluk, Analogon 40, 2004, s. 4-8. ISSN - 0862 - 7630. (text)

Zdeněk Kratochvíl: Post, na: Postmoderní revue, www.postmodernirevue.cz; 3 s.

O té velké vodě, v: revue Prostor 56 (2003); s. 32-36

Oko, Souvislosti  2/2001, s. 9-12

Osud, revue Prostor 51 (3/2001), s. 30-37, ISSN 0862-7045 - text

Drama o probuzení (Král Oidipús); Souvislosti 3-4/1999, s. 157-166   (pozn.), text .HTM, text .RTF

Řeč Hérakleitovy řeči; Kritický sborník 2-3, XVIII /1999, s. 43-67   (pozn.)

Metafyzika dnes; Kritický sborník 4, XVII/ 1998, s. 15-16

Myslet přirozenost; Kritický sborník 4, XVI /1997, s. 9-20, ISSN 0862-819X

Sen a vědomí, náhoda a smysl, Analogon 1996

Hermeneutická dovednost v postmoderní situaci, Prostor 1994

Hermetické myšlení, Analogon 1993

Péče o životní pohyb, Prostor 1993

Myšlení mezi mýtem a metafyzikou, Česká Mysl 1-2/1992, ISSN 1210-034X, s. 30 - 40   (pozn.)

Jednoduché fotografování Slunce, Říše hvězd 1969   (pozn.)

Chybí ještě články v časopisech: Znak (Kraków), ParAF, Souvislosti, Vesmír, Logos ...


Zpátky na info stránku ZK
Zpátky na informační stránku "Co"
Na
Texty domény fysis.cz
Zpátky na domovskou stránku
fysis.cz