Pracovní překlad a výklad zlomků pýthagorejců archaické doby a zlomků Xenofanových. Zvlášť pokud jde o Xenofana, tak je to unikum v českém prostředí a i širším měřítku to není úplně triviální, protože Xenofanés je kupodivu málo vydávaný a komentovaný myslitel. Je tam ale několik trapných chyb stran lyriků (např. Margités prý není jméno osoby, ale souboru).

Společně s tím jde výklad dějin řeckého umění od klasického archeologa (šéfa patřičného ústavu FF UK).


Poslední aktualizace 24. 8. 01

Zpátky na bibliografii

Zpátky na informační stránku

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz