Skoro úplně vědecká analýza stylistických prostředků Hérakleitových zlomků.

Ukazuje se, že Hérakleitos nepoužívá žádný z výrazových prostředků typických pro pozdější filosofii (např. konkluze, diarésis), ba ani žádný filosofický pojem. Zato hojně užívá prostředky typické pro poesii (zvl. tragickou) a náboženskou nebo sapienciální literaturu: chiasmus, aliterace, souřandé vyslovování opozit atd.

Tedy: Buď to (ještě) není filosofie, a ta by pak byla až starostí Platóna nebo soufistů a dál - nebo to je filosofie, ale pak v nějakém úplně jiném smyslu, kterému možná zase vyhoví jenom něco z toho, co je v tom běžném pozdějším smyslu slova za filosofii pokládáno.

Je to verze části velké hérakleitovské práce.


Poslední aktualizace 24. 8. 01

Zpátky na bibliografii

Zpátky na informační stránku

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz