Poťouchlost z jara roku 2001, která velmi baví mně a pár puberťáků.

Já to ovšem považuju za jeden ze svých nejlepších filosofických textů.
Je to polemika nejenom se Zénonovými aporiemi, nad kterými (podle mého soudu zbytečně) mudruje spousta učenlivců, ale s celou tradicí metafyziky a pojmového myšlení, ať už má podobu antické klasické filosofie, údajné skepse, scholastiky, novověkého filosofování nebo ideologií jakéhokoliv typu.

Je to obrana přirozenosti před zchytralci, kteří si myslí, že na ní vyzráli - ať už proto, aby byli slavní, nebo kvůli zisku, nebo dokonce kvůli ovládání něčeho, včetně lidí.

Kapitolka "Tajemství kabinetu doktora Freuda" publikována v "Knihovničce Splav!u" (Sobotecký pravidelný lehce avantgardní věstník!) 2001.


Poslední aktualizace 24. 8. 01

Zpátky na bibliografii

Zpátky na informační stránku

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz