Životopis  -  (pro byrokratické účely)
 

1.7.2208 se proti své vůli stávám z dopuštění bohů šéfem naší katedry, prý na 3 roky.

od 2005 jsem dál na celý úvazek na PřF, mám na starosti doktorské studium v oboru "Filosofie a dějiny přírodních věd"; na FF učím jenom na smlouvu o dílo, bez úvazku.

2.7.2001 prodlužuji smlouvu o 0,5 vedlejšího úvazku na UK FF  -  můj platový výměr.  

3.1.2001 jsem nastoupil na své bývalé místo na katedře filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK.

28.12.2000 jsem
resignoval na členství v poradní komisi MŠMT pro akreditace, abych nemohl být dáván do souvislosti s destruktivními změnami v českém školství.

13.11.2000 jsem podal výpověď , neboť vedení UK FF naplňuje literu i ducha zákona a dalších směrnic, což podle mého mínění poškozuje možnosti studia oboru. V přednáškách pokračuji neze změny. Je pravděpodobné, že mi FF nabídne částečný úvazek na dobu od 1.1. do 30.6. roku 2001.

2000  -  Trvalý úvazek (místo docenta na dobu neurčitou) na Ústavu filosofie a religionistiky UK FF jako zástupce vedoucího ústavu (vedoucí: Doc. Pavel Kouba, druhý zástupce: Dr. Miroslav Petříček).
             Přednášky ( viz
kurzy na FF UK):
Hérakleitos, Předsokratici, Uvedení k filosofii, Antické křesťanství, Filosofie a náboženství, Fenomenologie náboženství, Evangelium podle Jana ...
Autor cca 60
publikací, z toho 10 knih nebo skript. Řešitel úspěšných grantových projektů. 
Člen několika vědeckých rad a poradní komise pro akreditace.
Ženatý, dvě děti.

1997  -  Nástup na toto místo po konkursu, předtím externí přednášky na FF UK od r. 1990 a úvazek na PřF UK.

1996  -  Docent v oboru filosofie na FF UK.
             Habilitační práce: Filosofie živé přírody (publikováno: Praha 1994, nakl. Herrmann a synové).
             Habilitační přednáška: Interpretace Hérakleitových zlomků.

1994  -  Dr. (ekvivalent PhD.) v oboru filosofie výchovy.
             Doktorská práce: Výchova, zřejmost, vědomí (publikováno: Praha 1995, nakl. Herrmann a synové).

1993  -  Cena rektora UK "za nejlepší skripta roku 1992". Cena nejcennější: Cena Velemloka za kurzy na PřF.

1991  -  Mgr. v oboru filosofie na FF UK.
             Magisterská práce: Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky.
             (Publikováno: Praha 1991, nakl. Herrmann a synové).

1990  -  Asistent katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (později odborný asistent a pak docent tamtéž).
             Přednášky:
Dějiny antické filosofie, Dějiny filosofie středověku a renesance, Filosofie živé přírody, Co je to informace, Náboženství - filosofie - věda ... 

1990  -  Studium na FF UK (obor: filosofie) na základě uznání 4 ročníků předchozího studia theologie.

1975 až 89  -  Neoficiální studium filosofie v Praze (v okruhu žáků Jana Patočky) a v Krakově (v okruhu Józefa Tischnera).
Soukromé přednášky a semináře; publikace v samizdatu.
              Zaměstnání:
Střídavě nekvalifikované, umožňující vlastní práci (noční hlídač, topič) - i kvalifikované v oblasti výpočetní a měřící techniky (technický asistent Hydrobiologické laboratoře Botanického ústavu ČSAV; samostatný programátor - autor FD ovladačů pro SAPI 1 R apod.).

1975  -  Z ideologických důvodů vyloučen ze studia po 4. ročníku.

1971  -  Studium na katolické theologické fakultě (tehdy v Litoměřicích).

1971  -  Maturita na SVVŠ v Brně.

1952  -  Narozen v Brně  -  národnost česká, občanství: Česká republika.


Poslední aktualizace: 28. 6. 09

Zpátky na informační stránku

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz