Paní přirozenosti
  Školní rok 2015 / 2016
    Poslední aktualizace: 23. 1. 2016
 
  

 
 
Moje kurzy na Filosofické fakultě UK

 

Na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK učím od roku 1990, leč v tomto tisíciletí už jen jako pouhý externista, neboť mám velice co dělat na svém pracovišti na Přírodovědecké fakultě. I když nevyznávám, že by homo sapiens byl vždy moudrý, ba dokonce naivně věřím, že svět by tady byl i beze mne, tak si přesto uchovávám kontinuitu s FF, neboť tam jsou studenti, pro které je filosofie hlavním oborem.

Na těchto stránkách by měly být informace o mých kurzech aktuálnější než jinde.

Letos nabízím v zimním semestru Hérakleita a v letním Řecké obrázky.

Kurzy "Předsokratici I a II" letos nepoběží, asi je nabídnu příští rok.
Kurz "Uvedení k filosofii" už nemám na starosti.

 

 

 

Anotace všech mých kurzů na FF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na FF.doc