Zdeněk Kratochvíl:    Řecké obrázky   -   syllabus kurzu


Jen letní semestr

Středa 10:50 v posl. 131

Základní místa řeckého náboženství. Charakter míst. Památky výtvarného umění jako svědectví náboženského vnímání. Starší kontexty řeckého náboženství od neolitu. Pozdější vlivy a transformace: Řím, křesťanství po Byzanc. To vše s mnoha obrázky posvátných míst i muzejních věcí. Zápočet za zpracování literárních odkazů. Určeno pro studenty religionistiky i ostatní jako výběrový kurz.
(Odkaz na Obrázky)

Okruhy témat:

1.   Geografické poměry ("fraktálnost") a časová orientace - periodizace epoch.
Charakter hmotných (stavby, sochy, nádoby, obrazy) a písemných památek; problémy jejich vzájemné interpretace (archeologie a historie).
Vztah hmotných památek a místa. Lze mluvit o "geniu loci"?
Přehledné dějiny interpretací Řecka: křesťanská, latinská, renesanční, klasicistní ... a problémy rekonstrukcí (fyzických i myšlenkových).

2.   Předřecké kultury východního Mediteránu:
Neolit: Sesklo na řecké pevnině; anatolské kultury, zvl. Catal Höyük.
Chalkolit a bronz v Malé Asii (anatolské kultury, vzl. Alacahöyük), na Kykladách, Krétě a pevninském Řecku (přehledně po konec Mykén).
Vlivy do historické doby:
Velká Bohyně (zvl. jako Paní zvěře nebo jako Kúrotrofos), býk, plodnost.

3.   Kréta a Théra (Knóssos, Faistos a další paláce, Archeologické museum v Írákliu):
Předřecká (raný a střední bronz), achájská (pozdní bronz) a dórská (železo) kultura. Předřecké motivy: Býčí hry, oběti, "divadlo", "květinová kultura", lodě, hrobky.

4.   Mykény (kraj Argolis) a další paláce Achájců, zvl. Tíryns:
Návaznost na předřecké motivy - "Pelasgové" (lýkové ?), Kréta.
"Rytířská" achájská kultura pozdního bronzu: hrady (akropole), brnění, hérojská privilegia, hrobky, palácová bohyně.
Oltáře před palácem. Palácové megaron jako předloha pozdějšího chrámu.
Všudypřítomné "ptačí bohyně". Extatické bohyně (museum v Naupliu). Mytologie, trójská válka (12. BC ?).

5.   Théby a Tanagra (kraj Boiótie):
Hra pozdního bronzu na "krásný styl" pozdější epochy. Sarkofágy.
Kadmovský a oidipovský mýtus.
Selská kultura archaické a klasické doby. Rozjívená keramika (museum).
Dionýsos. Kabeiron (ozvěka Samothráky). 

6.   Eleúsis (Attika) - nejlépe známé místo mysterijního kultu (v režii Athén):
Kontinuita staveb a keramiky od bronzu, stratigrafie areálu, posvátné prostory, podoby bohyň (museum), dívčí iniciační kult (?).
Plúteion. 

7.   Athény (Attika): akropolis, agora, "Sókratovo vězení", Akadémie, Stoa (Poikilé = "stoická), Théseion.
Kontinuita od bronzu, brzký nástup archaické kultury (železa), rozkvět koncem archaické doby a slavná doba klasická. Vývoj keramiky: geometrická, orientalizující ("krásná"), černofigurová, červenofigurová...
Athéna Parthenos a Athéna Bojující, Apollón, Zeus, Poseidón.
Úpadek a pokus Hérodota Attika a renesanci.
Athénská musea: Národní archeologické, Akropole, Agory, Kerameiku, Kykladských kultur, Kanelopůlovo ... - Píreus (museum).

7a)  Braurón (Attika): Artemidina svatyně s dívčím kultem. Podoby bohyně (museum).

7b)  Súnion (Attika): nejjižnější mys Attiky s Poseidónovým chrámem.

7c)  Aigína (Attika): Stojící pozdně archaický chrám (Afáia). 

8.   Delfy (kraj Fókis): Věštírma Země a Apollónova. Apollón a Dionýsos. Návaznost na bronz.
"Propast" ("rozsedlina"), soutěska, skála Země, skála Sibylly, chrám, věštírna, Apollónovy podoby.
Parnássos: tance na vrcholech. Kórycká jeskyně (Dionýsova narození? - Kerényi).
Stadion pýthijských her. Zbytky rozkradených darů (museum).
Plútarchos z Chairóneie. 

9.   Olympie (kraj Élis): Kronův pahorek, Oltář a chrám Diův, Feidiás, stadion, Héraion.
Musejní sbírka darů.

10.  Arkádie: Bássai - stojící Apollónův horský chrám
Lykaion - Diův horský chrám (lidské oběti ještě v historické době)
Kylléné - Hermovy rodné hory (s jeskyní - viz Homérský hymnus na Herma)
Feneos, Mantinea, Tripolis ... 

11.  Dódóna a Nekromanteion (kraje Epeiros a Thesprótie): Věštírna Diova (dub) a Věštírna mrtvých = Hádův palác na dalekém severozápadě. Museum v Ióannině.

12.  Epidauros (kraj Argolis): Asklépiův kult, chrám, museum. Divadlo.

12a) Argos.

13.  Dodekanéssos (Samos, Patmos, Kós, Astypalea, Rhodos)

14.  Kyklady (Keos, Ténos, Délos, Mykonos, Folegandros, Paros, Naxos, Amorgos)

15.  Samothráké a Lemnos

16.  Efesos, Kolofón, Kláros, Priéné, Milétos, Didyma - (Iónie)

Pro předběžnou představu: fysis.cz/Obrazky

Zápočet za zpracování literárních odkazů.

Základní literatura:

Pausaniás: Cesta po Řecku.  (Další na jednotlivých sezeních.)


Poslední aktualizace: 7. 9. 01

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na domovskou stránku fysis.cz