A 14 a

Scholia ZK 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

  A 14a / 1  Nikandros, Alexipharmaca 170-176 (viz B 84)
  
A 14a / 2   Scholia in Nicandri Alexipharm.A 14a / 1

Též ty se vnoříš do fialového a trpkého moře,

které bůh Ennosigaios dal větru i ohni k službě.

Vanutím nepřátelským je zajisté vtahován pod jho

vždyživý oheň, dík větrům i do šíra plynoucí voda

se třese. A proud je bez řádu, miluje bouře,

ovládá i silné plavce, jimž je přisouzen zánik:

vítr jak dříví poslouchá zákon ohně, i když je mu nepřátelský.
 

Nikandros, Alexipharmaca 170-176 (viz B 84)


A 14a / 2

Atmeuein (v. 172) znamená zotročit, protože atmenes jsou otroci. Že jsou moře a oheň zotročováni větry, zjevně podle božského zákona, to říkali také Hérakleitos a Menekratés.

Slovem argestas (v. 174) jsou míněny větry. Achynetos (v. 173) znamená tolik, co polychytos, bohatě se rozlévající, neboť prefix zde má rozšiřující význam (nikoli privativní jako obvykle).

Také Hérakleitos chce prostřednictvím toho vyložit, že všechny věci jsou navzájem protikladné. Podle něj totiž ... vítr vládne lodím. Lodě podléhají moři jako dřevo ohni.

Obrat „jimž je přisouzen zánik" (v. 175) znamená „ti, kteří umírají v moři".


Scholia in Nicandri Alexipharm. 170-176