B 84

 Kahn
LII, LIII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1
 

2

Proměňujíc se odpočívá.
 

Usilovat o totéž a ‹ pořád › začínat, je dřina.

 


 
Plótinos, Enneades IV, 8, 1, 14


Verze překladu:
1     Odpočívá tím, že (se?) proměňuje.

Verze překladu (tranzitivní):
1     Zatímco proměňuje, odpočívá ‹duše, oheň›.

 

Různé verze překladu druhého výroku:

2     Je namáhavé pro totéž se lopotit a začínat.

2     Usilovat o něco a zároveň tím být ovládán, je dřina.

2     Je únavné se pro tytéž ‹věci, pány?› lopotit a být jimi ovládán.

2     Pro tytéž ‹ lidi› je namáhavé se lopotit a být ovládán.   (U Plótina jsou oba výroku dielsovského zlomku B 84 hned za sebou jako příklady Hérakleitových paradoxů ohledně vztahu duše k mysli a její svébytnosti dokonce i v tělesném životě::)

Vždyť Hérakleitos, který nás vybízí, abychom toto zkoumali, učí o nutných směnách (viz B 90) protikladů, mluví o cestě nahoru dolů (B 60,1) a říká, že „proměňujíc se, odpočívá" (B 84,1) a že „je únavné se pro tytéž ‹věci, pány?› lopotit a být jimi ovládán" (B 84,2). Zanechal nám tušení, opominul, aby nám ten výrok učinil zřejmým; snad proto, že my sami máme hledat, jako on sám nalezl, když hledal.

Plótinos, Enneades IV, 8, 1, 11-17