A 19

Kahn
XCV A
XCV B

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

Scholia Komentář
ZK

Řecký
a latinský text
a aparát

Na úvodní
stránku  A 19 / 1   (Kahn XCV A)  Plútarchos, De defectu oraculorum
  
A 19 / 2  Filón, fr. Harris
  
A 19 / 3  Censorinus, De die natali 17, 2; Seneca, Epistulae 12, 6-7 (viz B 57, B 106 )
  
A 19 / 4  Jóhannés Lydus, De mensibusA 19 / 1      (Kahn XCV A)

Ti, kteří čtou „o dospívajících" (Hérodotos, fr. 171, 2 Rzach), počítají podle Hérakleita za generaci 30 let, neboť za tuto dobu rodič plodí potomka a potomek se stává sám rodičem.

Plútarchos, De defectu oraculorum 11, p. 415 E 2-4


A 19 / 2

Je možné, aby se člověk stal ve 30 letech dědečkem. Dospět totiž může kolem svého 14. roku a v tomto roce je schopný i plodit. Stejně tak dítě zrozené v tom roce může mít ve svých 15letech potomka.

Filón, fr. Harris (Cambridge 1886), p. 20


 
A 19 / 3      (Kahn XCV B):

Tento čas ‹ třicet let › je totiž podle Hérakleita nazýván „pokolení", protože v této době se naplňují okruhy života. Okruhem totiž nazývá dobu, se přirozenost navrátí od lidské setby k setbě.

Censorinus, De die natali 17, 2
Seneca, Epistulae 12, 6-7 (viz B 57, B 106 )


A 19 / 4

Když Censorinus nazývá měsíc pokolení, nečiní tak podle Hérakleitova názoru.

Jóhannés Lydus, De mensibus III, 14