A 20

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Latinský text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

Hérakleitos, se kterým se shodují i stoici, spojuje náš rozum s božským rozumem, který řídí a spravuje věci světa. Tímto neoddělitelným spojením sdílíme vědění o rozumných rozhodnutích, a proto může při oznámit budoucí události pomocí smyslů, když duše odpočívá. Tak se děje, že se nám objevují obrazy neznámých míst a podoby lidí, jak živých, tak mrtvých. Hérakleitos připouští možnost věštění a zvláště to, že lidé, kteří si to zasluhují, jsou nabádáni božskou mocí.

Chalcidius c. 251, p. 284, 10 Wrob (Snad z Poseidóniova komentáře k Tímaiovi.) - viz B 67a