Hérakleitos
B 25

Kahn
XCVI 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

Vznešenější smrti dostávají vznešenější úděly.

 


 
Kléméns Alex., Stromata IV, 49, 3
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium V, 8, 42
Theodórétos, Graecarum affectionum curatio VIII, 39


Verze překladu:

       Větší úděly smrti dostávají větší podíly (života).