Hérakleitos
B 3a

 Kahn XLVII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

3

5


7

 

[... svého (?) ... (Tento) daimón,
který zůstává s bohy - o něm říká (Orfeus ?), že dává Krona Zénovi -,
se tím spíše vztahuje ke Slunci - nemůže to přece být pochopeno jako od náhody -
od něho je podle Orfea utvořeno uspořádání (svět) tohoto veškerenstva.
Hérakleitos, který sleduje (vše) společné,
uspořádává svoje (slova) jako rovná Posvátné řeči, když říká:]

Slunce přirozeně vládne světu, je z šíři lidského chodidla a

nepřekračuje hranice; pokud by totiž překročilo roční období,

9 vyhledaly by je Erínye, pomocnice Diké.

[Takto pak pravil, aby řeč učinil podivnou a nezřetelnou. ...]

 


Papyrus Derveni v restauraci K. Tsantsanoglou - G. M. Parssiglou
(Heraclitus in the Derveni Papyrus, Studi e testi per il Corpus dei papiri filosofici greci e latini, vol. 3, Firenze 1988, p. 152-133)A. V. Lebeděv: Heraclitus in P. Derveni Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 79, 1989

Jiné čtení podává Bibliotheca Augustana:
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante06/Herakleitos/her_frag.html
Odtud také označení B 3a.


 Viz Hérakleitos B 3, B 94, B 100; Kahn XLII B (u B 100) !