Hérakleitos
B 4

 Kahn App. I

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Latinský text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

[Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla,

pokládali bychom
voly za šťastné,

když najdou
k žrádlu vikev.]

 

 


Albertus Magnus, De Vegetalibus VI, 401


Podle Bollackovy rekonstrukce řeckého textu:

       Volové si libují ve vikvi [spíše než ve vodě].