Hérakleitos
B 7

 Kahn CXII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

Pokud by se všechny věci staly dýmem,

nozdry by je rozpoznaly.

 


 

 Aristotelés, De sensu 5, 443 a 23