Hérakleitos
B 11

Kahn
LXXVI 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Vše, co leze, se pase pod bičem.

 


 
Stobaios, Anthologium I, 1, 36
Pseudo-Aristotelés, De mundo 6, 401a 10
Apuleius, De mundo 36 (1. část)


Verze překladu:

1     Každé plazivé zvíře se pase jen následkem rány.

1     Každý plaz je živ uštknutím.

1     Každý plazivec...Možné významy kodexového čtení v Pseudo-Aristotelově De mundo:

1     Vše, co leze, si rozděluje zemi.

1     Vše, co leze, je živo zemí.


Bollackovo chápání Pseudo-Aristotela:

1    Vše, co leze, má svůj podíl na zemi.