Hérakleitos
B 12

Kahn L,
CXIII B 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

 

5
[Zénón ‹ z Kitia › o duši říká, že je vnímatelným výparem,               (Kahn CXIII B)

stejně jako Hérakleitos.

Ten totiž chtěl dát najevo, že když se duše vypařují,

vždy se stávají duchovními,

a proto je přirovnal k řekám, když pravil:]


Na ty, kdo
vstupují do týchž řek,                                                  (Kahn L, CXIII B)

se valí jiné a jiné vody;


duše se však
z té vlhkosti vypařují.                                                  (Kahn CXIII B)

 


 
Kleanthés u Areia Didyma fr. 39.2 (ed. Diels, Doxographi graeci, p. 471.4) u Eusebia, Praeparatio evangelica XV, 20, 2
(Viz též A 15.)