Hérakleitos
B 14

 Kahn CXV
= jen závěr

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků
 

Komentář
  Scholia ZK

Řecký text
a aparát 

 Na titulní
stranu

 

1
 

 

3



[Komu věští Hérakleitos z Efesu?]


Tulákům noci:

mágům, bakchům,

lénám, mystům;

[jedněm hrozí tím, co bude po smrti, druhým věští oheň.]


Jsou [totiž] bezbožně zasvěcováni do
mystérií obvyklých u lidí.

 


 
Kléméns Alex., Protrepticus 22, 2 (1-6)
Eusebios, Praeparatio evangelica II, 3, 37 (1-6)


Verze překladu:

6     Jsou totiž zasvěcováni do mystérií, která jsou lidmi tradována bezbožným způsobem.

6     Mystéria, která jsou i lidí obvyklá, jsou slavena bezbožně.