Hérakleitos
B 15

Kahn
CXVI 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 


3

 

5

 

7


[Mystickou připomínkou tohoto zážitku jsou fally,

které se po obcích pozvedávají Dionýsovi na počest.]


Kdyby to nebylo Dionýsovi,

pro kterého konají průvod a zpívají píseň pro pohlaví,

zaměstnávali by se nanejvýš nestydatými věcmi, [říká Hérakleitos];

Hádés a Dionýsos je však tentýž,

kterému šílejí a běsní.


[Ne tolik kvůli opilosti těla, řekl bych,

jako kvůli zavrženíhodné hierofanii bezuzdnosti.]

 Kléméns Alex., Protrepticus 34, 5 (1-9)
Plútarchos, De Iside et Osiride 362 A (6-7)