Hérakleitos
B 24

 Kahn C

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

Bozi i lidé ctí zabité Areem.

 Kléméns Alex., Stromata IV, 16, 1
Theodórétos, Graecarum affectionum curatio VIII, 39


Verze překladu:

       Padlé v boji ctí bohové i lidé.