Hérakleitos
B 45

 Kahn
XXXV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

 

3

Ani ten, kdo prochází všechny cesty,

nemůže svým krokem najít hranice duše:

tak hlubokéurčení.

 Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 7 = A 1, 7


Překladová verze závěru:

3     tak hluboký má logos.


       Hranice duše nikdy nenajdeš,
       i když projdeš všechny cesty.

Tertullianus, De anima II, 6