Hérakleitos
B 47

 Kahn XI

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

Nedohadujme se zbrkle o nejdůležitějších věcech.

 


 
Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 73