B 56

Kahn
XXII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

 

5

 

7

Při poznávání zjevných věcí se lidé mýlí

podobně jako Homér,

který byl moudřejší než všichni Řekové.

Zmýlily ho totiž děti hubící vši,

když mu řekly:

Co jsme uviděli a uchopili, toho se zbavujeme,

avšak to, co jsme neuviděli ani neuchopili, to neseme.

 


 
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 5