B 79

Kahn LVII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Muž je daimonem shledáván dětinským,

tak jako dítě mužem.

 


 
Kelsos u Órigena, Contra Celsum VI, 12