B 83

Kahn LVI

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Nejmoudřejší z lidí se vůči bohu jeví jako opice

[moudrostí, krásou i ve všem ostatním.]

 


 
Platón, Hippias maior 289 B