B 86

Kahn
LXXXVI

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

Skrývat [hlubiny známosti je ovšem podle Hérakleita] dobrá nedůvěra,

neboť díky nedůvěře unikají, aby nebyly poznávány.

 


 
Kléméns Alex., Stromata V, 88, 5
(Viz taky verze u Plútarcha.


Verze překladu téhož čtení (= Stählinových konjektur Klémenta):

2     neboť unikají před nedůvěrou, aby nebyly poznávány.


Překlad rukopisného čtení Klémenta:

1     [Hlubiny známosti je ovšem podle Hérakleita ‹ třeba, lépe ? ›] skrývat dobrou nedůvěrou,
       neboť nedůvěra uniká, aby se nepoznávalo.


       [Mnohé z božských věcí však podle Hérakleita]
2     díky nedůvěře unikají, aby nebyly poznávány.

Plútarchos, Vita Coriolanum 38

   Překlad jiného čtení téhož místa u Plútarcha (Kahn, Bollack-Wismann):

2     Nedůvěra uniká před poznáním.