Hérakleitos
B 28

 Kahn
LXXXV,
LXXXVII

Na další zlomek
v pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků
 

Komentář
 ZK

Řecký text
a aparát

 Na titulní
stranu

 
 

1


Nejslavnější člověk rozpoznává zdánlivé věci, [které také] střeží.         (Kahn LXXXV)
 

Spravedlnost uchopí strůjce i svědky klamů.                                       (Kahn LXXXVII)

 


 
Kléméns Alex., Stromata V, 9, 3


Verze překladu 1. výroku (Marcovich):

1     Nejslavnější mezi Řeky poznává a střeží zdánlivosti.
 

Různé verze překladu 1. výroku podle rkp (infinitivem):

1     Nejslavnější poznává zdánlivosti, aby je uchoval.

1     Nejslavnější poznává, aby uchoval zdánlivosti.


Verze překladu 2. výroku:

2     Diké polapí (zmocní se, dostihne) strůjce lží i ty, kteří pro ně svědčí.