Hérakleitos
B 20

Kahn
XCVIII
 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

 

3

Narodili se, chtějí žít a mít úděly smrti,

ještě více však odpočívat,

a zanechávají děti, aby vznikly úděly smrti.

 


 
Kléméns Alex., Stromata III, 14, 1


Verze překladu:

1     Narodili se, chtějí žít a zadržet úděly smrti,
       ale ještě více je zastavit;
3     a zanechávají děti, takže se úděly smrti rodí.