B 118

Kahn CIX

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

 

1

Suchá záře - duše nejmoudřejší a nejlepší.

 


 
Stobaios, Anthologium III, 5, 8; 17, 42
Filón Alex., De providentia II, 67 u Eusebia, Praeparatio evangelica VIII, 14
Plútarchos, De esu carnium 995 E
Plútarchos, De defectu oraculorum 432 F
Plútarchos, Vita Romuli 28, 9
Kléméns Alex., Paedagogus II, 29, 3 (viz verzi)
Galénos, Scripta minora IV, 786 Kühn
Porfyrios, De anthro nympharum 11
Hermiás, In Platonis Phaedrum 27, 28 Couvreur
Aristeidés Quintilianus, De musica II, 17, 85


   Verze překladu:

       Záře -
       suchá duše - nejmoudřejší a nejlepší.


Překlad podle kontextu u Klémenta :        Suchá duše je pak záře, je nadevše moudrá a nejlepší.

Překlad podle Trincavelliho konjektury:     Vyschlá duše, nejmoudřejší a nejlepší.

Překlad podle Ficina (Theologia platonica):  Suchá záře, nejmoudřejší duše.


Porfyriova analogie bez zmínky Hérakleita:

[Duše však přitahuje vlhkost, kdykoli se soustavně snaží stýkat s přirozeností, jejíž aktivita spočívá ve vlhkosti a je spíše podzemní. Kdykoli si ale duše snaží od přirozenosti získat odstup, stává se suchou září a je bez stínu a bez mráčku. Vlhkost totiž ve vzduchu vytváří mraky, zatímco sucho vytváří suchou záři z páry.]

Porfyrios, Sententiae ad intelligibilia ducentes 29, 38-43