B 120

Kahn XLV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 


[Lépe a homérovštěji se vyjadřuje Hérakleitos,

když obdobně mluví o Medvědici, místo o severu:]


Mezníky jitra a večera:

Medvědice a naproti Medvědici její strážce od jasného Dia.

 


 
Strabón, Geographica I, 1, 6, p. 3


Verze překladu:

4     Medvědice a naproti Medvědici Arktúros jasného Dia.