B 121

Kahn
LXIV 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
Verze Díogena Laertia
Strabónova verzeVerze Díogena Laertia:

 

1

 


3

 

5

 

[A těmito slovy ‹ Hérakleitos› obviňuje Efesany,

protože vyhnali jeho druha Hermodóra:]


Všichni dospělí Efesané si zaslouží, aby byli usmrceni

a zanechali obec nedospělým, neboť vyhnali Hermodóra,

muže z nich nejznamenitějšího, se slovy:

Nikdo ať není nejznamenitější z nás,

a pokud někdo takový je, ať je jinde a u jiných.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 2 = A 1, 2Strabónova verze:

       [Hérakleitos zvaný Temný a Hermodóros,
       o kterém on sám řekl:]
       Efesané si zaslouží, aby dospělí byli oběšeni,
       neboť vyhnali Hermodóra, muže z nich nejznamenitějšího, pravíce:
       Nikdo ať není nejznamenitější z nás,
       a kdyby, tak ať je jinde a u jiných.
       [Zdá se, že tento muž sepsal Římanům některé zákony.]

Strabón, Geographica XIV, 1, 25, p. 642 = A 3a / 1, (1-7)
Viz též: Cicero, Tusculanea V, 105 (3-7); Plinius H. n. XXXIV 21 = A 3a / 2
Musonius Rufus, fr. 9, p. 47 Hense (3)