B 126b

 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

 

5

 


[Epicharmos, který se stýkal s pýthagorejci,

přece pochválil jistý podivuhodný výrok o vzrůstu.

Postupuje totiž podle Hérakleitova výroku:]
 

Vždy roste jedno tak, jiné (jindy ?) jinak,

vzhledem k tomu, čeho je (má ?) zrovna nedostatek.


[Jestliže tedy nic neustává, když se podoba rozplývá a mění,

rodí se jindy jiné bytosti pro nepřetržitou náhradu.]

 


 
Anonym In Platonem Theaet. 71, 12 (ad p. 152 E)
(Viz též A 1, 11 u Díogena Laertia)