Násilí, podvody, politika

Hermés - průvodce
polosvětem politiky

Zdá se, že je na čase,

aby se projevila povaha naší demogracie 

Tak se mi to nějak nezdá

  Hermés je sice také patronem zlodějů a řečníků,
ale politici jsou mimo jeho rezort, takže se o nich může vyjadřovat svobodně.
Moc stranických sekretáriátů zatím do Hermovy jeskyně nedosahuje.


   Protože některé z našich stran - zvláště obě vládnoucí - hermovsky klamou lidi už svým názvem, rozhodnul jsem se veřejně oznámit, co původně obnášejí slova "demokracie" a "tyranis". Protože mi není jasné, proč je druhé z těchto slov na naší politické scéně tak málo populární, tak začnu od něj. Raději jenom ocituji Slovník antické kultury (str. 635), aby mě ti samozvaní (pardon: řádně zvolení) napodobovatelé mého umění klamů nemohli nařknout ze zaujatosti:

   "TYRANNIS, samovláda tyranna, dosl. pána, který byl (ač namnoze patřil k aristokratům) podpořen (zpravidla za revolučních bouří) lidem; mlucčím lidu byla peněžní aristokracie, která se skrze tyranna dostala k moci na úkor staré rodové (pozemkové) aristokracie. Tyrannidy zpravidla nepřežily jednu dvě generace. Tyrannis byla pokroková forma, někteří povznesli stát a zavedli reformy. Opravdovými tyranny se stali tyrannové siciliští."  - Potud výklad Heleny Businské ve slovníku vydaném v Praze normalizačního roku 1974.

   Demokracie byla oproti tomu pokusem o vládu lidu prostřednictvím zástupců, většinou ne volených, nýbrž losovaných. Tím se mohlo zajistit, aby podíl hlupáků, zlodějů a arogantních držitelů moci nebyl větší, než jaký je v běžné populaci. Lze tušit, proč mohou volby tento podíl zvětšovat nad únosnou míru.

???  Co přinese útok z 11. září  ???

???  Co znamená smrt Zdeňka Adamce  ???
 

Zpátky na povrch zemský yell3_1.gif                                       Do jiných vrstev podsvětí yell3_7.gif

Politici, táhněte do(mů)!