Artemis, cudně zahalená od hlavy až za paty, mramor ve skoro životní velikosti. Tahle podoba Artemidy byla poněkud jeptiškoidní, všimněme si ale, že pod upjatým a nadbytečným oděvem se skrývá velmi energická bytost, jak ostatně brzo ukáže její podoba lovecká. Zase jinou podobou je "Krásná Artemis Efesanů", zatímco standardní evropské podoby potkáváme v attickém Braurónu. Archeol. muzeum v Píreu.
pirm701.jpg
Jméno: pirm701 Autor: zk