Artemis, cudně zahalená od hlavy až za paty, mramor. Detail křížového výzzání oděvu, typického pro velké bohyně. Je to znak, který k bohyním patří od anatolského chalkolitu po krétské ikony Panny Marie v 18. st. V krétském lidovém léčitelství téměř recentní doby si podobné kšíry uvazuje nemocný, který se utíká pod ochranu panenské Matky. Archeologické muzeum v Píreu.
pirm701x.jpg
Jméno: pirm701x Autor: zk