Nejbližší program pátečních katedrových seminářů

Poslední aktualizace:  17. 2. 2002Vždy v Pátek od 14:00 v místnosti P26 (přízemí vpravo)
v budově PřF UK Viničná 7, Praha 2

Odborná věřejnost vítána, zejména studenti, badatelé a učitelé.

Od října 2001:                Od ledna 2002


12. 10.   Stanislav Komárek:  Osmanská říše jako fenomén

19. 10.   Jiří Michálek:   Generatio aequivoca u Arisotela

26. 10.   Zdeněk Kratochvíl:   Věda, filosofie, náboženství. (Může být jedno z toho základem ostatních ?)

2. 11.   Matyáš Havrda:   Hádova síť aneb kauzalita v Aischylově Oresteii.

9. 11.   Ondřej Šráček:   Velikonoční ostrov - pupek světa

16. 11.  Edo Gajdoš:   Feyerabend: Rozprava proti metodě

23. 11.  Ladislav Hajnal:   Kult Voodoo jako religionistický problém

30. 11.  Hynek Bartoš:   Démokritos - atomová duše

7. 12.   Stanislav Komárek:   Synchronicita jako princip akauzálních souvislostí

14. 12.  Karel Stibral:   Jean Jacques Russeau a estetika přírody

21. 12.  Zdeněk Neubauer:   Vánoční téma - Hieronymus Bosch

4. 1. 2002   Robert Kanócz:   "Umíráme, abychom žili" - k Hölderlinovu Hyperionovi

11. 1.  Vladimír Kokolia:   Příčný směr

18. 1.  Ladislav Hajnal:   Kult voodoo jako religionistický problém

25. 1.  Jiří Michálek:   Obrat k pravdě bytí

1. 2.   Zdeněk Neubauer:   O čem je věda (De possest)

8. 2.   Stanislav Komárek:   Povaha Jávy

15. 2.  Filip Grygar:   Husserlova krize evropských věd

22. 2.  Zdeněk Kratochvíl: Náboženství dnešní doby, jeho interpretatio graeca

29. 2.  bude specifikováno
 


Zpátky na stránku ZK na PřF
Zpátky na domovskou stránku domény
fysis.cz