Hlava Dionýsa, parský mramor, -480 /-470, raně klasická archaizující práce. Nález: Athény, jižně od Akropole. Nár. arch. museum v Athénách, N. 96.
102620.jpg
Jméno: 102620 Autor: zk