Dionýsos vede mladého Héfaista na Olymp. Červenofigurová malba na atickém měsidle, malíř Kleofón, kolem -440. (München, Antikensam., Kat. N. 237)
120467.jpg
Jméno: 120467 Autor: zk