Dionýsos na panteru, vázová malba, Paestum -370, Malíř Louvru. Dionýsos uprostřed průvodu jede na panterovi oblažit celý svět, v levici drží tyč se zavěšenou maskou, inu Bůh vždy znenadání přicházející, Bůh s maskou. Louvre, Paris.
luvr499x.jpg
Jméno: luvr499x Autor: zk