Dionýsos, starý, opilý a rozjívený přichází k symposiu, asi po divadle; větší reliéf, mramor, Řím, cca +100; podle orig. z -200/-100; detail podpíraného a zouvaného Dionýsa. Louvre, Paris.
luv9818.jpg
Jméno: luv9818 Autor: zk